Bankowość elektroniczna – forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych, w tym Internetu.

Usługi bankowości elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna).

Zależnie od wykorzystanych rozwiązań umożliwia wykonywanie operacji pasywnych (np. sprawdzanie salda i historii rachunku) oraz aktywnych (np. dokonanie polecenia przelewu, założenie lokaty terminowej). Bankowość elektroniczna jest kluczowym elementem bankowości transakcyjnej.

Co robi bank aby zapewnić bezpieczeństwo?

Rozwiązania stosowane przez bank to:

-całodobowy monitoring transakcji - pamiętaj, że pracownicy naszego banku mogą się z Tobą kontaktować w celu potwierdzenia wybranej transakcji. Kontakt zawsze nastąpi z numeru, który jest widoczny na naszej stronie i możesz to zweryfikować,

-bezpieczne wyciągi - bank wysyła wyciągi elektroniczne na adres email w formie zaszyfrowanej. Dokumenty w postaci plików PDF zabezpieczone są przed odczytaniem hasłem, które dostarczamy za pomocą SMS-a. Można również pobrać wyciągi w PDF po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej R-Online,

-udostępnienie do autoryzacji haseł SMS (lub Tokena USB w przypadku bankowości elektronicznej R-Online Biznes),

-umożliwienie zmiany dziennych limitów transakcyjnych tj. maksymalnych kwot, jakie możesz przelać jednego dnia na rachunki obce,

-R-Alerts w bankowości detalicznej dotyczące korzystania z systemu R-Online - bezpłatne powiadomienia informujące o niezrealizowanych transakcjach i blokadach kanałów elektronicznych. Możesz włączyć również Pakiet Rozszerzony informujący dodatkowo o określonych obciążeniach i uznaniach rachunku, transakcjach dokonanych kartą debetową czy zmianie salda na koncie,

-powiadomienia w bankowości korporacyjnej dotyczące korzystania z systemu R-Online Biznes. Możesz uruchomić je i skonfigurować samodzielnie po zalogowaniu,

Należy pamiętać, że poza czynnikami, na które ma wpływ bank ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo są prawidłowe, na bieżąco aktualizowane zabezpieczenia urządzeń używanych do połączenia z bankiem.